Meten is weten

Als u de PPCI formule toepast praat u niet meer over opleidingskosten maar over opleidingsinvestering die zich terug moet verdienen. Deze manier van denken past ook beter bij het vraagstuk competentieontwikkeling als middel om de concurrentie voor te blijven. Uw uitgaven voor training en opleidingen krijgen het karakter van een bedrijfsinvestering in plaats van een lastige kostenpost.
Om greep te krijgen op het rendement van opleiden stellen wij de volgende zaken voor u vast:

■ Behoefteanalyse voor opleidingen, cursussen en trainingen
■ Competentieprofielen en competentiemetingen
■ Rendementsberekening van opleidingsinvesteringen
■ Meting en evaluatie van opleidingen en trainingen