DE PPCI-FORMULE

Missie

PPCI wil voor resultaatgestuurde organisaties een adviserende en ondersteunende rol van betekenis spelen bij de totstandkoming van rendementsverbeteringen voor opleidingstrajecten. Met onze kennis en kunde willen wij organisaties helpen een optimaal bedrijfsresultaat te behalen door te zoeken naar raakvlakken tussen de bedrijfsdoelstellingen en de persoonlijke talenten van medewerkers binnen de organisatie.

Aanpak

Analyse
Wij fileren uw huidige opleidingsplan. Vervolgens worden de aanwezige competenties en vaardigheden van uw medewerkers geïnventariseerd. Hierna worden de gewenste en benodigde competenties van uw medewerkers in beeld gebracht. Samen stellen wij uw visie scherp en formuleren de probleemstelling.

Instrumenten:
■ analyse en evaluatie van uw bedrijfsplan
■ analyse en evaluatie van uw bestaande opleidingsplannen
■ GAP ananalyse
■ rendementsberekening van opleidingsinvesteringen
■ meting en evaluatie van opleidingen en trainingen
» resultaat: vaststellen van het opleidingsplan

Implementatie
Tijdens het uitvoeren van het opleidingstraject begeleiden wij u bij de bewaking van kwalitatieve  en kwantitatieve aspecten rondom de voortgang. Wij zijn gewoon met een projectmatige manier van werken. Hierdoor weet u zich verzekerd van een beheersbaar en transparant trajectverloop.
» resultaat: realisering van de verbetering

Evaluatie
Samen beoordelen wij het resultaat en het projectverloop. Om de betrouwbaarheid en de professionaliteit van PPCI nog beter te verankeren vinden wij evaluatie een belangrijk moment in dit proces. Zijn er aanvullende activiteiten nodig, wordt het project geconsolideerd of afgerond?
» resultaat: besluitvorming over uitgebreid, nieuw of beëindigd project.