Analyse

Analyse

U wilt duidelijkheid over en inzicht in alle aanwezige opleidingskosten. U vraagt zich af of het huidige opleidingsplan voldoende rendement oplevert. En welke investeringen zijn de komende jaren noodzakelijk voor de juiste competentieontwikkeling van uw medewerkers? Deze complexe vragenstukken ontleden wij graag voor u via de volgende analyses:

■        Analyse en evaluatie van uw bedrijfsplan
        Analyse en evaluatie van uw bestaande opleidingsplannen
        GAP analyse

Wij definiëren het probleem, verzamelen de benodigde informatie en leggen verbanden tussen uw bedrijfsdoelstelling en de persoonlijke talenten van uw medewerkers. U krijgt van ons een duidelijke rapportage, een concreet plan van aanpak en verbetervoorstellen die specifiek, meetbaar en realiseerbaar zijn, binnen een gedefinieerde termijn.

Met deze werkwijze geven wij vorm en inhoud aan onze visie:  “Dicht de kloof tussen aanwezige en  benodigde competenties, haal meer rendement uit talent”.