Advies PPCI  – COS

Waarom u kiest voor PPCI met C.O.S. Flexwerk contracten

Je wilt ontzorgd worden van personeelsadministratie en salarisadministraties, maar met behoud van je eigen personeel. PPCI draagt de zorg van “jouw personeel” over aan C.O.S. Flexwerk die zich nauwgezet aan de gemaakte afspraken houdt. PPCI weet precies waar je behoefte aan hebt en vertelt je graag hoe de flexibele arbeidscontracten van C.O.S. Flexwerk van meerwaarde zijn voor jouw onderneming.

Nog een reden hebben om voor PPCI te kiezen? PPCI vindt dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk is. Juist daarom is er gekozen voor C.O.S. Flexwerk. Dit is een Stichting zonder winstoogmerk. Eventuele winsten worden omgezet in het financieren van werkloosheidprojecten om mensen maar weer aan het werk te helpen. Aan de andere kant worden deze winsten ook gebruikt voor microfinancieringen.

 

Meer dan plaatsvervangend werkgeverschap

Dankzij de uitzendvergunning van C.O.S. Flexwerk is het mogelijk langere flexibele arbeidscontracten op te stellen. In sectoren waar de looptijden van projecten langer zijn is dat interessant. Je houdt dan als ondernemer wel volledige controle over jouw wervings- en selectieproces. PPCI draagt jouw werkgeverschap over aan C.O.S. Flexwerk en bied je een complete ondersteuning voor jouw HRM. Zo combineren zij met C.O.S. Flexwerk de voordelen van plaatsvervangend werkgeverschap en uitzenden tot één sterk concept.

 

De formele werkgever

Plaatsvervangend werkgeverschap is gebaseerd op het feit dat jij jouw medewerkers niet meer zelf in dienst hebt, maar ze inleent via C.O.S. Flexwerk. Hierdoor draagt C.O.S. Flexwerk alle werkgeversrisico’s, terwijl jij beschikt over de medewerkers waar en wanneer je die nodig hebt.

De Nederlandse wet kent een duidelijk verschil tussen formeel werkgeverschap en materieel werkgeverschap. De Plaatsvervangend Werkgeverschap constructie bepaalt wie waarvoor verantwoordelijk is. PPCI geeft je graag duidelijkheid over de C.O.S. Flexwerk contracten en het formele werkgeverschap. In een advies op maat komen de risico’s en verplichtingen automatisch aan bod.

 

Wet Ketenaansprakelijkheid

Alle wettelijk verplichte afdrachten komen bij de Belastingdienst terecht, dus ook de werknemersbelastingen. Als je via bemiddeling van PPCI C.O.S. Flexwerk medewerkers inzet, draagt C.O.S. Flexwerk netjes de verplichte loonheffingen af. Door de vele faillissementen van uitzendbureaus en payrollbedrijven heeft de belastingdienst de Wet Ketenaansprakelijkheid ingevoerd. Met de Wet Ketenaansprakelijkheid in de hand claimt de belastingdienst verschuldigde bedragen (aan werknemersbelastingen) verderop in de keten. Wanneer een schakel in de keten verzuimt de loonheffingen te betalen, word je als inlener wettelijk aansprakelijk gesteld voor de verschuldigde belastingen en premies.

 

Diverse oplossingen

Vraag bij PPCI gerust om een verklaring van het betalingsgedrag van C.O.S. Flexwerk. PPCI is partner van C.O.S. Flexwerk omdat zij werken conform de richtlijnen van de NEN 4400-1. De Belastingdienst houdt elke schakel in de keten verantwoordelijk voor de volgende in de keten. Vertrouwen is in deze branche dan ook erg belangrijk. PPCI doet er alles aan om met C.O.S. Flexwerk het vertrouwen dat jij geeft te versterken. Door ervaring weet PPCI precies wat er speelt in jouw branche. Meer weten over de Wet Ketenaansprakelijkheid? Neem dan contact met ons op.

 

WAADI voorkomt risico’s

PPCI helpt jouw onderneming aan arbeidskrachten via plaatsvervangend werkgever C.O.S. Flexwerk, daar betaal je ook voor aan C.O.S. Flexwerk. Sinds 1 juli 2012 is C.O.S. Flexwerk verplicht om als uitleenbureau geregistreerd te staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De registratieplicht is vastgelegd in de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs). De overheid beoogt met deze wet meer zicht te krijgen op het in- en uitlenen van arbeidskrachten. Dit om misstanden in arbeidsconstructies te voorkomen. De WAADI is een prima wet, waarmee malafide praktijken eerder worden gesignaleerd, wat de branche ten goede komt.

 

PPCI wil dat je C.O.S. Flexwerk controleert bij de KvK

Voordat PPCI jouw medewerkers via plaatsvervangend werkgeverschap van C.O.S. Flexwerk bij jou aan de slag laat gaan, moet jij als ondernemer de registratie van C.O.S. Flexwerk controleren, dat ben je wettelijk verplicht. C.O.S. Flexwerk moet volgens de WAADI ingeschreven staan bij de KvK als uitlener. Het KVK-nummer van C.O.S. is 01056891. Vul dit in op www.kvk.nl/waadi en je ziet dat de registratie van C.O.S. klopt. Het is verstandig om deze registratie uit te printen en te bewaren in jouw administratie. PPCI helpt je graag verder als je meer wilt weten over deze wetgeving.

 

Het juridisch werkgeverschap

Jouw medewerkers die voor plaatsvervangend werkgever C.O.S. Flexwerk gaan werken zijn feitelijk niet meer bij jouw in dienst. PPCI heeft jouw medewerkers overgedragen aan C.O.S. Flexwerk en zij zijn nu de juridische werkgever. Je huurt bij wijze van spreken je eigen medewerkers weer in, terwijl C.O.S. Flexwerk alle werkgeversrisico’s draagt. Zo creëer jij een onderneming met een flexibel personeelsbestand. Juridisch werkgeverschap is anders dan materieel werkgeverschap volgens de wetgever. PPCI spreekt met jou af hoe het plaatsvervangend werkgeverschap door C.O.S. Flexwerk wordt ingevuld, dan weet je hoe de wetgever naar deze rolverdeling kijkt. PPCI biedt je altijd maatwerk van C.O.S. Flexwerk voor jouw specifieke situatie. Meer duidelijkheid over juridisch werkgeverschap? Dan weet je zeker dat je geen risico’s loopt. PPCI geeft je die duidelijkheid waar je naar zoekt.

 

De gezagsverhouding

PPCI ontwikkelt samen met jou en C.O.S. Flexwerk de ideale plaatsvervangend werkgeversconstructie die past bij jouw specifieke situatie. De gekozen constructie bepaalt of je volgens de wet juridisch werkgever bent of niet. Hierbij speelt de gezagsverhouding die jouw onderneming heeft met de medewerkers een belangrijke rol. Er mogen geen misverstanden ontstaan over deze rol en daarom maakt PPCI samen met jou en C.O.S. Flexwerk hierover vooraf ook duidelijke afspraken. PPCI weet hoe de regelgeving in elkaar zit. Wil je meer weten over dit juridische onderwerp, PPCI staat voor je klaar.

 

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Jij wilt dat jouw medewerkers worden uitbetaald volgens de afspraken in de cao van jouw branche. Bij sommige malafide payroll organisaties worden deze afspraken omzeild door speciale constructies te gebruiken. Zo probeerden zij de kosten voor de klant kunstmatig laag te houden (zie ook Ketenaansprakelijkheid voor gemiste belasting afdracht). Dankzij de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies is dat nu voorbij. Alle payroll organisaties hebben de plicht transparant te zijn. Plaatsvervangend werkgevers, Payroll organisaties en onderaannemers moeten nu verplicht het cao-loon uitbetalen. Is daar geen sprake van, dan heeft  de medewerker de mogelijkheid dit te verhalen op de plaatsvervangend werkgever, payroll organisatie, de onderaannemer, maar ook op jou als opdrachtgever. Het is tegenwoordig makkelijk te zien voor een medewerker of hij volgens de cao wordt betaald. Op de loonstrook moet dit gespecificeerd worden. Als ondernemer moet je er voor zorgen dat je een partner selecteert die eerlijk en transparant te werk gaat en die jij vertrouwt. PPCI wil die betrouwbare partner voor zijn.

Flexibel werken en toch volgens de WWZ

De Wet Werk en Zekerheid met de nieuwe aangescherpte regels stelt je voor een nieuwe uitdaging. PPCI is in staat om met C.O.S. Flexwerk contracten jouw nieuwe medewerkers via plaatsvervangend werkgeverschap te laten werken, dan hoef je ze niet gelijk zelf in dienst te nemen. Juridisch gezien is C.O.S. Flexwerk hun werkgever en jij kiest/selecteert je eigen personeel en blijft flexibel. Je bepaalt uiteindelijk zelf hoelang het personeel nodig is. Je maakt gebruik van hun (jarenlange) kennis, met een minimum aan werkgeversrisico. Je bent helemaal goed bezig als je jongere medewerkers het vak laat leren van jouw vakbekwame medewerkers.

 

Jouw medewerkers zitten goed bij PPCI met C.O.S. Flexwerk contracten

De regels eisen dat C.O.S. Flexwerk moet voldoen aan het loonverhoudingsvoorschrift; volgens de wet moet C.O.S. Flexwerk werknemers dezelfde lonen en vergoedingen betalen als jij dat ook zou doen in gelijke of gelijkwaardige functies. Jouw medewerkers komen met een C.O.S. Flexwerk contract dan ook niets tekort. Bovendien zorgt de persoonlijke benadering door C.O.S. Flexwerk voor volledige tevredenheid bij iedereen. Dankzij onze ervaring in vele sectoren biedt PPCI, in samenwerking met C.O.S. Flexwerk, jouw onderneming meerwaarde.

 

Wet Ketenaansprakelijkheid

Alle wettelijk verplichte afdrachten komen bij de Belastingdienst terecht, dus ook de werknemersbelastingen. Als je via bemiddeling van PPCI C.O.S. Flexwerk medewerkers inzet, draagt C.O.S. Flexwerk netjes de verplichte loonheffingen af. Door de vele faillissementen van uitzendbureaus en payrollbedrijven heeft de belastingdienst de Wet Ketenaansprakelijkheid ingevoerd. Met de Wet Ketenaansprakelijkheid in de hand claimt de belastingdienst verschuldigde bedragen (aan werknemersbelastingen) verderop in de keten. Wanneer een schakel in de keten verzuimt de loonheffingen te betalen, word je als inlener wettelijk aansprakelijk gesteld voor de verschuldigde belastingen en premies.

 

Diverse oplossingen

Vraag bij PPCI gerust om een verklaring van het betalingsgedrag van C.O.S. Flexwerk. PPCI is partner van C.O.S. Flexwerk omdat zij werken conform de richtlijnen van de NEN 4400-1. De Belastingdienst houdt elke schakel in de keten verantwoordelijk voor de volgende in de keten. Vertrouwen is in deze branche dan ook erg belangrijk. PPCI doet er alles aan om met C.O.S. Flexwerk het vertrouwen dat jij geeft te versterken. Door ervaring weet PPCI precies wat er speelt in jouw branche. Meer weten over de Wet Ketenaansprakelijkheid? Neem dan contact met ons op.

 

WAADI voorkomt risico’s

PPCI helpt jouw onderneming aan arbeidskrachten via plaatsvervangend werkgever C.O.S. Flexwerk, daar betaal je ook voor aan C.O.S. Flexwerk. Sinds 1 juli 2012 is C.O.S. Flexwerk verplicht om als uitleenbureau geregistreerd te staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De registratieplicht is vastgelegd in de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs). De overheid beoogt met deze wet meer zicht te krijgen op het in- en uitlenen van arbeidskrachten. Dit om misstanden in arbeidsconstructies te voorkomen. De WAADI is een prima wet, waarmee malafide praktijken eerder worden gesignaleerd, wat de branche ten goede komt.

 

PPCI wil dat je C.O.S. Flexwerk controleert bij de KvK

Voordat PPCI jouw medewerkers via plaatsvervangend werkgeverschap van C.O.S. Flexwerk bij jou aan de slag laat gaan, moet jij als ondernemer de registratie van C.O.S. Flexwerk controleren, dat ben je wettelijk verplicht. C.O.S. Flexwerk moet volgens de WAADI ingeschreven staan bij de KvK als uitlener. Het KVK-nummer van C.O.S. is 01056891. Vul dit in op www.kvk.nl/waadi en je ziet dat de registratie van C.O.S. klopt. Het is verstandig om deze registratie uit te printen en te bewaren in jouw administratie. PPCI helpt je graag verder als je meer wilt weten over deze wetgeving.

 

Het juridisch werkgeverschap

Jouw medewerkers die voor plaatsvervangend werkgever C.O.S. Flexwerk gaan werken zijn feitelijk niet meer bij jouw in dienst. PPCI heeft jouw medewerkers overgedragen aan C.O.S. Flexwerk en zij zijn nu de juridische werkgever. Je huurt bij wijze van spreken je eigen medewerkers weer in, terwijl C.O.S. Flexwerk alle werkgeversrisico’s draagt. Zo creëer jij een onderneming met een flexibel personeelsbestand. Juridisch werkgeverschap is anders dan materieel werkgeverschap volgens de wetgever. PPCI spreekt met jou af hoe het plaatsvervangend werkgeverschap door C.O.S. Flexwerk wordt ingevuld, dan weet je hoe de wetgever naar deze rolverdeling kijkt. PPCI biedt je altijd maatwerk van C.O.S. Flexwerk voor jouw specifieke situatie. Meer duidelijkheid over juridisch werkgeverschap? Dan weet je zeker dat je geen risico’s loopt. PPCI geeft je die duidelijkheid waar je naar zoekt.

 

De gezagsverhouding

PPCI ontwikkelt samen met jou en C.O.S. Flexwerk de ideale plaatsvervangend werkgeversconstructie die past bij jouw specifieke situatie. De gekozen constructie bepaalt of je volgens de wet juridisch werkgever bent of niet. Hierbij speelt de gezagsverhouding die jouw onderneming heeft met de medewerkers een belangrijke rol. Er mogen geen misverstanden ontstaan over deze rol en daarom maakt PPCI samen met jou en C.O.S. Flexwerk hierover vooraf ook duidelijke afspraken. PPCI weet hoe de regelgeving in elkaar zit. Wil je meer weten over dit juridische onderwerp, PPCI staat voor je klaar.

 

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Jij wilt dat jouw medewerkers worden uitbetaald volgens de afspraken in de cao van jouw branche. Bij sommige malafide payroll organisaties worden deze afspraken omzeild door speciale constructies te gebruiken. Zo probeerden zij de kosten voor de klant kunstmatig laag te houden (zie ook Ketenaansprakelijkheid voor gemiste belasting afdracht). Dankzij de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies is dat nu voorbij. Alle payroll organisaties hebben de plicht transparant te zijn. Plaatsvervangend werkgevers, Payroll organisaties en onderaannemers moeten nu verplicht het cao-loon uitbetalen. Is daar geen sprake van, dan heeft  de medewerker de mogelijkheid dit te verhalen op de plaatsvervangend werkgever, payroll organisatie, de onderaannemer, maar ook op jou als opdrachtgever. Het is tegenwoordig makkelijk te zien voor een medewerker of hij volgens de cao wordt betaald. Op de loonstrook moet dit gespecificeerd worden. Als ondernemer moet je er voor zorgen dat je een partner selecteert die eerlijk en transparant te werk gaat en die jij vertrouwt. PPCI wil die betrouwbare partner voor zijn.