WAAROM PPCI

Omdat PPCI staat voor professionaliteit, uw partner in businesscompetentiegericht werken en integer zaken doen.

Professioneel
Trainen en opleiden zit ons in het bloed. Onze knowhow boogt op meer dan twintig jaar ervaring in de opleidingsbranche en staat garant voor een breed spectrum aan kennis en vaardigheden. Wij zijn professionals als het gaat om het ontwikkelen van een effectief opleidingsplan.

Partner in Business
Een scherp oog voor achterblijvende opleidingsresultaten, inspelen op veranderende marktomstandigheden en de gewenste gedragsverandering van uw medewerkers niet uit het oog verliezend. Die specialistische kennis  maakt ons een “echte” partner in business bij de ontwikkeling van uw opleidingsbeleid.

Competentiegericht
Werksituaties in uw organisatie zijn complexer en dynamischer geworden en u stelt andere eisen aan uw werknemers. Wij richten ons op het leggen van de verbinding tussen uw bedrijfsdoelstelling en de persoonlijke talenten van uw medewerkers. Dit competentiegericht werken leidt tot meer bedrijfsresultaat.

Integer
Uiteraard zijn wij niet onkreukbaar maar wij zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. Integriteit uit zich bij ons in onafhankelijkheid. Wij doen zaken met meer dan één opleidingsinstituut en laten uw belang leidend zijn bij het volbrengen van de opdracht. PPCI is hét onafhankelijk adviesbureau voor training & opleiding