Adviesbureau voor Personeel & Organisatie

PPCI is een adviesbureau voor het bedrijfsleven en de non-profit organisaties. Onze passie: met onze jarenlange kennis en ervaring organisaties helpen succesvoller te worden en risico’s te beperken. Een aanpak die werkt, zo blijkt uit de aantoonbare successen. Goed opgeleide, servicegerichte en adviseurs zijn onmisbaar hierbij.

Meer rendement met uw personeel

Bent u op zoek naar een partner die een stap verder gaat? Een specialist die vanuit uw bedrijfsvisie kritisch naar het trainingsprogramma kijkt? En daarbij de gewenste gedragverandering van uw medewerkers niet uit het oog verliest? Als u die stap wilt zetten dan kan PPCI u helpen, met het leggen van de verbinding tussen uw bedrijfsdoelstelling en de persoonlijke talenten van uw medewerkers. Zo behaalt u meer rendement uit talent.

Opleidingsbeleid

Het verbeteren van competenties is een vak apart. Welke kennis en vaardigheid te verbeteren, is al een vraag op zich die afhangt van vele factoren. Wordt bijvoorbeeld gereageerd op achterblijvende resultaten of moet ingespeeld worden op de veranderende marktomstandigheden. De meeste bedrijven besteden de opleidingsactiviteiten uit aan gespecialiseerde instituten. Voor HRM specialisten en zeker voor managers en directieleden is het lastig om door de bomen het bos te zien. De vraag is dan; welk instituut past bij uw bedrijf en kan u helpen uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren?

De PPCI Formule

PPCI-adviseurs denken met u mee en adviseren/ondersteunen vanuit hun brede werkervaring en ervaring op het gebied van training, opleiding en advisering. U mag verwachten dat zij planmatig en resultaatgericht werken. Alle ondersteunende activiteiten zijn erop gericht dat uw (bedrijfs)doelstellingen gehaald worden.

Daarvoor kunt u kiezen uit meerdere opties:

 • Bedrijfsscan “Visie op uw bedrijf”
 • Workshop “Visie bepaling”
 • Analyse van uw huidige bedrijfs- en werksituatie
 • Gap-analyse en prioriteit bepaling
 • Het analyseren en evalueren van bestaande opleidingsplannen
 • Behoefteanalyse voor opleidingen, cursussen en training
 • Analyseren en evalueren van bestaande opleidingsplannen
 • Het ondersteunen bij het opstellen van uw opleidingsplannen
 • Competentieprofielen opstellen en competenties meten
 • Begeleiden van opleidingsprocessen
 • Selectiecriteria bepalen voor opleidings- en trainingsinstituten
 • Inhoudelijke onderhandelingen voeren met de instituten
 • Begeleiden van de opleidingen en trainingen
 • Rendementberekening van opleidingsinvesteringen volgens de Zeker Weten Module
 • Meten en evalueren van opleidingen/trainingen
 • Ad interim trainingsmanager

"Werken aan succesvolle concepten"